Overslaan en naar de inhoud gaan

't Ei 2

Broodtekst

Het pand op de hoek van Bierstraat en ‘t Ei bestond heel lang uit twee afzonderlijke panden en het deel op de hoek was ‘t Ei 2, een adres dat niet meer bestaat.

Amro 1977

Kort voor de sloop van het hoekpand is in 1977 nog te zien hoe het zijn ingang heeft aan 't Ei

Al in de Franse tijd wordt ‘t Ei 2 bewoond door Ernst Ferdinand Florentius Spijker en zijn vrouw Anna Rensen. Ernst wordt beschreven als notaris, vrederechter en gemeentesecretaris. Het echtpaar heeft zelf geen kinderen, maar bij hen woont wel de dochter van Anna’s zus Aaltje, Cornelia Ernest(in)a Anna van Sittert. Cornelia is ook hun erfgename en bewoont ook na hun overlijden het huis met haar man, ‘rijksveearts’ Jan Willem Scholten en hun dochter Anna Catharina.

In 1889 komt ‘t Ei 2 in handen van wijnkoopman Herman Willem Nieuwenhuijs en Catharina Jannetje ten Cate.

Nieuwenhuis

De Rijnbode van 26 maart 1899 meldt: “Als een merkwaardigheid verdient het zeker te vermelden dat de heer H.W. Nieuwenhuis te Lochem, die totaal zijn gezichtsvermogen mist, op het onlangs gehouden domino-concours den eersten prijs heeft verkregen. Den vorigen behaalde hij den derden.” Dit wetend is op de afbeelding wel de starende ‘blik’ van de wijnkoper te herkennen.

Gedestilleerd

In 1918 wordt voor het eerst een bankinstelling aan ‘t Ei 2 gevestigd: de Nationale Bankvereeniging. Employees van de bank als Nicolaas Ernst Onnes en Petrus Jacobus Christiaan van Kesteren bewoonden met hun gezinnen een deel van het pand.

Nationale Banvereeniging

De Nationale Bankvereeniging is grotendeels in handen van de Rotterdamsche Bankvereeniging en zo komt na enige tijd die laatste naam op de gevel te staan, gevolgd door Rotterdamse bank, Amsterdam Rotterdam Bank en tenslotte Amro-bank.

Nationale Bank

 

 Rotterdamsche

 

 

 

Rotterdamsche

Amro

In 1977 zijn we dan beland bij de afbeelding in de kop van dit verhaal: het hoekpand heeft, in aanloop naar de sloop en nieuwbouw van de Amrobank zijn gevelopschrift al verloren. Samen met het naastgelegen pand Bierstraat 1 van Hotel het Zwijnshoofd zal er een compleet nieuw bankgebouw verrijzen.

Amro 1978

Het straatje ‘t Ei is breder geworden, de ingang is verplaatst naar voren en het adres van de bank is Bierstraat 1. Het Zwijnshoofd is al eerder ingekrompen tot slijterij op nummer 3.

Het is aardig deze ontwikkeling ook van bovenaf te bekijken.

Voor de nieuwbouw
Na de nieuwbouw

Auteur
Herkomst
Maatschappelijke activiteit
Plaats of kern
Straat