Overslaan en naar de inhoud gaan

Bestuur

BestuurBestuur
Voorzitter: 
A.W. Brand, Rembrandtlaan 125, 7242 DB Lochem, tel: 0573 253395, email: voorzitter@hglochem.nl
Secretaris: 
P. Roodbol, Koedijk 31, 7242 KE Lochem, tel: 06 53251407, email: secretaris@hglochem.nl
Penningmeester: 
G. Udcoff, Nieuweweg 34, 7241 EV Lochem, tel: 06 22806498, email: penningmeester@hglochem.nl
Overige bestuursleden:
Jan Stokvisch, tevens vice voorzitter en verantwoordelijk voor o.a. I.T.
Jerry de Haan, tevens tweede secretaris en verantwoordelijk voor o.a. jongerenwerk.
Joke Roenhorst, verantwoordelijk voor evenementen
Marcel Schippers, verantwoordelijk voor promotie

Adviseurs: A. Reincke & F. De Zee.

Bankrekening Genootschap: NL35 RABO 0356 7514 57, Fiscaal nummer Genootschap: 816255131

Beleid
In het beleid van het Genootschap hebben de volgende thema's prioriteit:

 • activiteiten zoveel mogelijk in het centrum van Lochem (Stadshuus)
  - lezingen en excursies
  - tweejaarlijkse tentoonstelling
  - zichtbare deelname bij de jaarlijkse Open Monumentendag
 • Versterken van de organisatie
 • Gericht zoeken naar meer vrijwilligers
 • Samenwerking met andere verenigingen en instanties
 • Vergroten van de zichtbaarheid 
 • Verbeteren van de financiële positie
  - ledenwerving
  - sponsoring
 • Collectie beheer
  - gericht zoeken naar aanvullingen van de collectie
  - heldere definitie wat wel en wat niet tot de collectie behoort
  - zichtbaarheid van de collectie