Overslaan en naar de inhoud gaan

Verwolde

Afbeelding
Verwolde
Body

Het schilderij is in 1965 geschilderd door Toon Klaver in opdracht van een aantal Larense vrienden van het echtpaar Slot, als geschenk ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijk.

Vele jaren heeft het schilderij de huiskamer van huize Slot gesierd, waarna de erfgenamen van het echtpaar het schilderij in bruikleen hebben gegeven aan het Historisch Genootschap. In 2021 besloot (onze oud-voorzitter) Henriëtte Marsman – Slot het bruikleen te wijzigen in een definitieve schenking.

 
Over de voorstelling:

Met Verwolde legde de schilder een van de belangrijkste kastelen uit de gemeente Lochem vast. Niet alleen omdat dat een prachtig museum is met helemaal de sfeer van de 19e eeuw, maar ook omdat het de bakermat is van de familie van Keppel, waarvan telgen in voorgaande eeuwen op bijna alle Lochemse kastelen korter of langer hebben gewoond.

Over de schilder:

Toon Klaver (1933-heden) bewees maar weer eens dat huisschilder, decorschilder en kunstschilder in elkaars verlengde liggen. Hij kwam op de ambachtsschool alles over verf en materialen te weten, ging in de leer bij een Lochemse decorschilder, werd decorateur en restaurateur en via de avond-AKI uiteindelijk kunstschilder. Het schilderij van Verwolde is niet typisch voor de stijl van Klaver; naar eigen zeggen beschouwde hij het als een werk 'om den brode'. 

reacties