Overslaan en naar de inhoud gaan

Graf dames van der Plaats

Afbeelding
Graf dames van der Plaats
Body

Opnieuw vragen we uw hulp bij het opdiepen van de geschiedenis achter een graf op de Oude Begraafplaats van Lochem. .

Het gaat om het graf van Anna Elizabeth van der Plaats, geboren in Groningen (1854) en overleden in Apeldoorn (1936). Hoe komt het dat zij in Lochem is begraven? En diezelfde vraag valt te stellen bij haar zus Margaretha Elisabeth van der Plaats, geboren in Groningen (1858) en overleden in Apeldoorn (1943). Van geen van beiden hebben wij een Lochemse connectie kunnen vaststellen. Misschien is die wel te vinden bij de derde persoon op de grafsteen: Lambertus Snijders (1882 – 1963). Maar daar loopt voorlopig ons spoor dood. Misschien kunt u ons verder helpen?

Wat hebben de drie personen op deze grafstenen met elkaar en met Lochem te maken?

Geef uw informatie liefst door via website@hglochem.nl

Hoort bij verhaal

reacties

reacties

Hoewel we, mede met uw hulp, een aantal puzzelstukjes hebben kunnen leggen blijft er nog veel te raden over.

In het volgende overzicht staan daarom alleen de namen en data vast; de rest zijn veronderstellingen en speculaties.

De zussen Margaretha Elisabeth en Anna Elisabeth van der Plaats werden geboren in Groningen in respectievelijk 1858 en 1864. Als meisjes van 6 en 12 jaar verhuisden ze in 1870 met hun vader, 'koopman' Haeble van der Plaats, vanuit Haren naar Emmen; in 1871 overleed hun moeder in Groningen. Lag moeder langdurig in het Groningse ziekenhuis voor ze stierf en moesten vader en dochters eenvoudiger gaan wonen? Of was het huwelijk gestrand? We weten het niet.

Twee jaar later viel ook het éénoudergezin uit elkaar: eerst ging Margaretha naar Roermond en een half jaar later Anna naar Peize, terwijl vader Haeble zich in het Friese Rauwerderhem vestigde. Gezien hun nog steeds jonge leeftijd was het vertrek van de meisjes vast geen eigen beslissing, maar werden ze ondergebracht bij familie of in een kindertehuis of kostschool. In Peize bijvoorbeeld, waar Anna werd ondergebracht, woonde tante Dirkje, een zus van vader. Diezelfde tante Dirkje en haar man Jan Timmerman treffen we een jaar of tien later aan in het bevolkingsregister van Nijmegen, samen met nichtje Margaretha, “onderwijzeres”.

Over de tussenliggende periode, maar ook over een lange periode daarna, valt bijzonder weinig te vinden over gezusters van der Plaats. Het zou kunnen dat ze allebei als schooljuffrouw werkzaam waren in verschillende plaatsen in het land. Wij komen beiden pas weer tegen als Margaretha zich in 1916 in Apeldoorn bij Anna voegt die daar sinds 1914 woonde. Anna was uit Enschede gekomen, Margaretha kwam uit Groningen. In 1917/18 woonden ze eerst nog ongeveer een jaar in Arnhem om zich vervolgens definitief aan de Loseweg in Apeldoorn te vestigen. Margaretha was inmiddels 60 jaar en Anna 54. Wij stellen ons de dames van der Plaats voor als twee kwieke oud--schooljuffen.

Tegenover de dames aan de Loseweg woonde de familie Bosch Bruist met drie dochters. Waarschijnlijk hadden die veel en goed contact met de dames aan de overkant. Anders is immers niet te verklaren dat bij het overlijden van Margaretha in 1943 (Anna was al in 1936 overleden) de rouwadvertentie werd geplaatst door de drie zussen Bosch Bruist voor hun 'beste tante'. Ongetwijfeld zorgden de zussen Bosch Bruist ook voor de begrafenis in Lochem.

Met dat alles is nog niet verklaard waar die relatie met Lochem ontstond en wie L. Snijders was die op dezelfde grafsteen is vermeld. Het eerste zal ook niet lukken, maar het tweede is snel opgelost. Lambertus Snijders werd in 1882 geboren in Schiedam en werd schipper op de binnenvaart. Hij trouwde in 1909; zijn vrouw overleed in 1944. Waarschijnlijk ontmoette hij rond die tijd Wilhelmina Luberta Bosch Bruist die wijkverpleegster in Arnhem was. Ondanks een leeftijdsverschil van zo'n elf jaar traden zij in het huwelijk. En toen Lambertus in 1963 overleed besloot Wilhelmina haar man toe te voegen aan het graf en de grafsteen van de dames van der Plaats in Lochem.

Zo konden we de drie personen van de grafsteen min of meer thuisbrengen, maar hun relatie met Lochem blijft een raadsel.