Overslaan en naar de inhoud gaan

Archeologie

Werkgroep Archeologie Almen-Eefde-Gorssel-LochemSchenkkan

De werkgroep bestaat uit mensen die in archeologie geïnteresseerd zijn en kent nu 5 deelnemers. De deelnemers zijn deels lid van AWN-Nederlandse Archeologievereniging, De Elf Marken en het Historisch Genootschap Lochem, Laren en Barchem. Als zodanig vormen ze ook in de praktijk de archeologische werkgroep van de beide laatste verenigingen. De hoop is dat vanuit daar meer mensen geïnteresseerd raken. AWN18 (De afdeling Zuid-Salland, IJsselstreek, Oost-Veluwezoom van de AWN met o.a. de gemeente Lochem) heeft op dit moment verder geen formele werkgroep voor de gemeente Lochem.

Er wordt onder meer gewerkt aan het in kaart brengen van wat er aan informatie is over archeologische vondsten, met name vondsten uit de vroege prehistorie, de brons en steentijd. Dat betreft het bestuderen van rapporten en documenten en het in kaart brengen van oudere vondsten(en/of herinneringen daarover) die bij musea en particulieren in bezit zijn.
De bedoeling is om tot een beter overzicht van de beschikbare kennis over het gebied en daarmee het archeologisch landschapsbeeld te komen. Dat kan de huidige beschikbare archeologische waardekaarten verbeteren met name wat betreft de vroege periodes. De aandacht ligt op dit moment sterk op de gebieden rond Gorssel en Epse waar vanuit De Elf Marken aan gewerkt wordt. (contact : Dirk Jacques, d.jacques@planet.nl)

Medewerking wordt gegeven aan het Historische Genootschap Lochem, Laren en Barchem bij het opzetten van hun ‘virtueel museum’ van voorwerpen, locaties en gebeurtenissen verbonden met de geschiedenis van Lochem. De archeologische informatie die in het archief en uit publicaties beschikbaar is, wordt daarvoor bewerkt tot items voor dat virtueel museum.

De oproep om vondsten, recente maar ook oudere, te melden zodat die verwerkt kunnen worden in de archeologische informatie over de gemeente Lochem leidt nog af en toe tot meldingen. Deels is dat ook via de verenigingen en de gemeente. Naast beschrijven en registreren wordt, indien zinvol, de vondst verder onderzocht. Ook eventuele conservering van bijvoorbeeld metalen voorwerpen kan overwogen worden. Voor dat verdere onderzoek en eventuele conservering bestaan contacten met diverse experts uit eigen en andere organisaties. Zo kan soms een benaming en datering meer precies bepaald worden.

Mocht u een (vermoedelijk) archeologisch voorwerp vinden, neem dan met ons contact op, dan zullen wij u helpen uw vondst te analyseren (terwijl de vondst uw eigendom blijft).

Contactpersoon voor de werkgroep: Jan Venselaar, jan@venselaar.nl


Hieronder een voorbeeld van de resultaten van zo’n verder onderzoek.