Beleid

Inventarisatie bij alle actieve vrijwilligers en informatie in de ledenvergadering in begin 2008 heeft opgeleverd dat de fusie van 2002 redelijk geslaagd wordt geacht. Men vindt de nieuwe locatie “de Veldmaat” schitterend, maar enkele groepen zijn van mening dat de communicatie met het bestuur beter kan en moet. Ook is het aantal vrijwilligers zodanig dat dit zorgen baart voor de toekomst.

Het bestuur ziet het dan ook als een van zijn taken om meer tijd en aandacht te besteden aan het reilen en zeilen van de werkgroepen. Dat geldt zowel voor het aantal als voor de steeds grotere deskundigheid die wordt gevraagd.
Daarnaast is het bestuur zich meer en meer gaan bezighouden met werving van leden en vrijwilligers.
Dit alles maakt het noodzakelijk dat het bestuur wordt uitgebreid.

Om een goede gang van zaken te bevorderen wordt van de werkgroepen verwacht dat zij

  • een kort jaarverslag maken;
  • jaarlijks een plan opstellen waarin de voornemens op het gebied van activiteiten en financiën worden gepresenteerd.

Het bestuur gebruikt dit voor het integrale jaarplan van het Genootschap.

Verantwoording

Ter verantwoording is hier opgenomen de jaarrekening 2017

Achtergrond

Omdat de Grote of Sint-Gudulakerk een belangrijk monument is in onze stad, is als achtergrond voor deze website een fragment gebruikt uit een Zutphens handschrift van het gudula officie


[naar boven]

naar boven

Voor het laatst bijgewerkt: 12-12-2018