Nieuws

Deel I OVER LOCHEM verschenen

Deel 1, de Historie van Lochem tot 1815 van de serie OVER LOCHEM is uitgekomen. Op 24 februari waren de auteurs Focko De Zee en Wout Klein van 14.00 – 16.00 uur in de Veldmaat van het Historisch Genootschap Lochem, Laren, Barchem aanwezig om intekenaars dit eerste deel uit de serie van vijf uit te reiken.

Meester Prop
De serie wordt het eerste integrale en goed leesbare overzicht van de geschiedenis van Lochem sinds het standaardwerk ‘De historie van een kleine landstad Lochem’ van meester Gerrit Prop uit 1958. Dit boek diende als leidraad en bron voor de makers van de nieuwe serie.

De vijf delen
De eerste twee delen gaan over de geschiedenis van Lochem van respectievelijk de oertijd tot 1815 en van 1815 tot nu. Deel 3 heet ‘Belegerd’ en gaat over de vele keren dat de stad werd bezet, belegerd en bevrijd door onder meer de bisschop van Münster, Spinola en Van Egmont. Ook de Duitse bezetting en de bevrijding door de Engelsen in de Tweede Wereldoorlog komt aan bod.

In deel 4 worden de ruim 30 kastelen en landgoederen die de gemeente ooit heeft gekend beschreven. Van de burchten Dorth, Verwolde en Nettelhorst, via 17e eeuwse pronkhuizen als de Voorst en de Ehze tot aan 19e eeuwse landhuizen als ‘t Joppe en de Boekhorst. Van spiekers, hofsteden en havezaten tot en met lustoorden en buitenplaatsen.

Het vijfde en laatste deel worden markante en eigenzinnige inwoners van Lochem, Laren, Gorssel en de andere kernen beschreven. Het zijn bijzondere en zeer uiteenlopende verhalen over het rijke hofleven, patriottisme, onderwijs, emancipatie, verzet of burgerinitiatief.

De auteurs
Focko De Zee en Wout Klein zijn de auteurs en de Walburg Pers in Zutphen is de uitgever. Focko De Zee heeft vele lezingen gehouden over thema’s uit de geschiedenis van (groot) Lochem. In deze serie voegde hij veel van het materiaal uit zijn lezingen samen en combineerde dat met ander materiaal tot een compleet beeld. 

Wout Klein was hoofdredacteur van de Lochemse Canon en heeft het vijfde deel voor zijn rekening genomen. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de beeldredactie.

Aan de reeks is geruime tijd gewerkt. Het eerste deel verscheen zaterdag. Dan volgt elke twee maanden een nieuw deel. Het is de bedoeling dat deel 5, met de verzamelcassette in november 2018 verschijnt. De luxe uitgave met cassette heeft een gelimiteerde oplage van 300 stuks. Dat was ook het allerlaatste moment, dat nog voor € 69,50 kon worden ingeschreven. voor de nog resterende exemplaren van de luxe cassette van de vijf boekjes. Mochten er na zaterdag nog steeds enkele van de 300 beschikbare exemplaren beschikbaar zijn, dan kunt u die pas na het verschijnen van het vijfde deel voor € 89,50 aanschaffen
bij boekhandel Lovink. Bij Lovink en bij andere boekhandels zijn in de loop van 2018 na elkaar de afzonderlijke delen verkrijgbaar in eenvoudige (“gebrocheerde”) uitvoering á € 14,95 per deel.Achtergrond

Omdat de Grote of Sint-Gudulakerk een belangrijk monument is in onze stad, is als achtergrond voor deze website een fragment gebruikt uit een Zutphens handschrift van het gudula officie


[naar boven]

naar boven

Voor het laatst bijgewerkt: 21-03-2018