Nieuws

De Veldmaat gesloten rondom Nieuwjaar


Lochem, stad in de luwte van de beeldenstorm.

Op 19 oktober 2017 werd door Sander Wassing (MA) een boeiende lezing gehouden in de foyer van het Hof van Gelre. Wassing heeft Europese geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit in Leiden en verzorgt als freelance historicus lezingen over uiteenlopende onderwerpen. Hij schrijft artikelen en voert historisch onderzoek uit.

Om bij de Beeldenstorm uit te komen behandelde hij uitvoerig de omstandigheden waarin de Nederlanden (gebied ongeveer gelijk aan huidige Benelux) verkeerden vanaf omstreeks 1500.

Lees hier het volledige verslag.De Ridders van Gelre over Lochem

De 'Ridders van Gelre' is een programma van Omroep Gelderland over geschiedenis. Dit najaar storten ze zich op de middeleeuwse geschiedenis van het roemruchte Hertogdom Gelre. Het was een machtig rijk met bloeiende steden, welvarende vorsten en dappere ridders in schitterende kastelen. Ridders Bas en René gaan op onderzoek naar de opkomst, de glorie en de ondergang van het Hertogdom Gelre. De Ridders zijn iedere maandag twintig weken lang op televisie.

Hier vindt u een uitzending over Graaf Otto de Tweede, de stedenstichter van Gelre, waarin (vanaf ongeveer minuut 15) Focko De Zee in het historische café Scholten proost op het stadsrecht én het bierrecht van Lochem.

 Werkgroep Paleografie

Al vijf en twintig jaar houdt zich in Lochem een groep mensen bezig met het ontcijferen van oude archiefstukken. 'Paleografie' heet dat, afgeleid van het klassiek Griekse palaios (= oud) en grafein (= schrijven). Op gezette tijden gedurende de wintermaanden komen enkele
(amateur-)historici bijeen om gezamenlijk enkele teksten uit vroeger eeuwen te lezen, te transcriberen en uit te pluizen.

Sinds de oprichting van het Historisch Genootschap maakt deze paleografische leeskring onderdeel uit van de vereniging en sinds de opening van de Veldmaat komt de kring daar bij elkaar. Vanzelfsprekend is in die 25 jaar de samenstelling van de leeskring regelmatig gewijzigd.

In het eerste nummer van Land van Lochem presenteerde de leeskring een 'vertaling' van een oude Lochemse tekst over een brand in de Walderstraat in het jaar 1730. Op deze website is dat artikel te vinden onder Brand in de Walderstraat. Of, van recenter datum Het dossier Dikke Marie uit de jaargang van 2016.

Is uw belangstelling gewekt? Wilt u meedoen of eens kennismaken met de paleografie? Neem contact op met Pier Horensma, pier.horensma@gmail.com


 

 Achtergrond

Omdat de Grote of Sint-Gudulakerk een belangrijk monument is in onze stad, is als achtergrond voor deze website een fragment gebruikt uit een Zutphens handschrift van het gudula officie


[naar boven]

naar boven

Voor het laatst bijgewerkt: 23-01-2018